THM Building 24 Quang Trung

Building Thm

Thông tin dự án

Infomation Project

General contractor / investorTan Hoang Minh Group Tổng thầu/Chủ đầu tưTân Hoàng Minh Group
Thời gian Time
Địa chỉ 24 Quang Trung - Hà Nội Address 24 Quang Trung Street - Ha Noi