Masterise Centre Point Quận 9 Thành Phố Hồ Chí Minh

Masteri Grand Park Quaanj 9

Thông tin dự án

Infomation Project

General contractor / investorGreen City Development Company Tổng thầu/Chủ đầu tưCông ty phát triển Thành phố Xanh
Thời gian 2020 Time 2020
Địa chỉ Phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh Address Long Binh Street and Long Thanh My, District 9, Ho Chi Minh City

Bài viết liên quan