TNR Royal Park Hải Dương

Du An Chung Cu Tnr Royal Park Hai Duong

Thông tin dự án

Infomation Project

General contractor / investorThanh Nien Road - Hai Duong City Tổng thầu/Chủ đầu tưTNR Holdings Vietnam
Thời gian 2018 Time 2018
Địa chỉ Đường Thanh Niên - TP Hải Dương Address Thanh Niên Road - Hai Duong City

Bài viết liên quan